foto
  • foto
  • foto
  • foto
  • foto
  • foto

Naše nabídka produktůACXCESS® logo

ACXCESS®

logo ACXCESS® je smáčedlem nejnovější generace, které umožňuje, aby se postřikové kapičky rychle a velkoplošně rozmístnili po celé rostlině. Postřikový film ulpí i na voskem a chloupky pokrytý povrch rostliny a proniká i do odolných, vodou odpuzujících tkání hmyzu.

ACXCESS® dosahuje smáčecího efektu extrémním snížením povrchového napětí postřikové kapaliny a proto se postřikové kapičky po povrchu stejnoměrně rozdělí. Kontaktní účinná látka je tak optimálně rozptýlena po celém povrchu rostliny.Popis   |    Použití    |    DávkováníNA herbicidy s SULPRO® silný i při extrémní voskové vrstvě


Vliv ztráty odpařováním se zastaví i během sucha

POPIS - Extrémně působivé

Systemicky působící přípravek se tak dostane až do mikropórů rostlin, což je důležitým předpokladem pro rychlý a úplný příjem přes list.

ACXCESS® vytváří tenký přílnavý film, který za krátkou dobu přilne k povrchu. Konečně teď lze postřikovat velkými kapkami a nepatrným abdriftem a také s velmi nízkými dávkami vody na hektar a docilovat dobrého smáčení rostlin.
Použití

  Dokonalé pokrytí povrchu rostliny a cílových ploch. Postřikový film proniká i do těžce přístupných oblastí.
  Optimální rozdělení kontaktně působících účinných látek formou ochranného filmu po celé rostlině.
  Rychlejší příjem systemicky působících přípravků.
  Větší plocha znamená větší příjem účinné látky.
  Bezpečné pokrytí voskových povrchů nebo vodu odpuzujících insekticidních pletiv.
  Aktivní transport do listové struktury a listových mikropórů.
  Rychle zasychající postřikový film, ulpěný postřik je brzy odolný proti dešti.
  Menší ztráty skapáváním postřiku z listu.
  Dobré rozptýlení jednotlivých kapek umožňuje i používání malého množství vody (méně než 200 litrů/ha) a vytváří tak předpoklad pro vyšší výkon postřikovače.

Supersmáčedlo pro fungicidy, insekticidy, listová hnojiva a regulátory růstu ve všech kulturách!
Působící látky: Polyether-Polymethyltrisiloxan-Copolymer.
Přídavná látka: Listen č. 5677-00
Dávkování

»  Zelinářství 200 ml / ha
»  Kontakrní přípravky 100 ml / ha
»  Ovocnářství 200 ml / ha
»  Okrasné rostliny 0,02 % postřikového roztoku
»  Vinařství 200 ml / ha
»  Chmel 200 ml / ha
»  Polní kultury 100 ml / ha

ACXCESS® - optimální přilnavost pro veškeré roztoky na ochranu rostlin ve všech polních kulturách, zelinářství, ovocnářství, okrasných rostlinách, ve vinařství a pěstování chmele.

Prodejní balení:

  10 x 1 L
  4 x 5 L


BOSTAT VA logo

BOSTAT VA

logo Prostředek pro ulpívání a proti úletu půdních herbicidůPopis   |    Použití    |    DávkováníBOSTAT fixuje herbicidní film


Problémy se snášenlivostí v pokusech po silném dešti - zvýšený příjem účinných látek, slabý počáteční vývoj


Po výsadbě brambor, fixování herbicidu přípravkem BOSTAT + půdní herbicid.


Přesné umístění herbicidního filmu s antidriftem.

POPIS

Herbicidy působící přes půdu vyžadují co nejjemnější drobtovitou strukturu seťového lůžka a rovnoměrnou hloubku setí. Riziko poškození kultur se podstatně zvyšuje na půdách lehkých, písčitých a kamenitých, když se při srážkách účinná látka promyje do kořenové oblasti. Účinnost proti mělce kořenícím plevelům se zeslabuje. Půdní filmové herbicidy jako Clomazone, Diflufenican nebo Flurtamone přijímají plevele po prorostení herbicidním filmem hlavně výhonkem. Na ochranu kulturních rostlin by bylo nejlepší aditivum, které fixuje účinnou látku jako film na půdním povrchu a zabraňuje jí, aby pronikala a usazovala se v oblasti klíčících kořínků kulturních rostlin. A takové aditivum teď existuje!

Řešení:
BOSTAT s větší působností při stejných dávkách herbicidu

BOSTAT je aditivem pro půdní herbicidy. Skládá se z neiontový napěťových komplexů, emulgátorů a olejové složky, které umožňují cílenou adsorpci na půdní koloidy. Dodatečná antidriftová složka pečuje o to, aby se postřikové kapičky na poli dostaly tam, kam se dostat mají a to velice rovnoměrně. Použití BOSTATu se doporučuje u všech půdních herbicidů, kde se má snížit vymývání do kořenové oblasti a zlepšit doba působení.
Použití

Kde se BOSTAT používá?
BOSTAT se kombinuje se všemi půdními herbicidy před vzcházením a při časném vzcházení na jaře.
Kultury:
Kukuřice - brambory - cukrovka - zelenina

Se všemi půdními herbicidy na podzim
Kultury:
Řepka - ozimé obiloviny před vzcházením a při časném vzcházení na podzim

Jak BOSTAT působí?
BOSTAT ukládá účinné látky preemergentnímu herbicidu tensním komplexem na půdní koloidy . Tak vzniká stabilní herbicidní film v nejvyšší půdní vrstvě. BOSTAT minimalizuje ztráty způsobené vyplavováním do nejcitlivější oblasti, kde klíčí kulturní rostliny. Výsledkem je lepší působení na vzcházející plevele, zlepšená snášenlivost kultur a dlouhodobé působení. BOSTAT obsahuje antidriftovou složku, která zmenšuje podíl malých kapek a tak umožňuje tvorbu rovnoměrného půdního herbicidního filmu.

Přednosti:
  Větší jistota účinnosti při stejném dávkování půdního herbicidu
  Od samého začátku lepší snášenlivost
  Menší ztráty únikem účinné látky do oblasti kořenů kulturních rostlin
  Rovnoměrné rozdělení půdního herbicidu na povrh půdy
  Menší úletovost prováděného postřiku = lepší působení na plevele při stejné použité dávce
Dávkování

»  200 ml / ha
»  400 ml / ha na lehkých a písčitých půdách

Prodejní balení:

  12 x 1L
  4 x 5L


JET CLEAR® logo

JET CLEAR® čistič postřikovačů

logoJET CLEAR® odstraňuje z postřikovačů, ramen, přívodů filtrů a trysek, zbytky prostředků na ochranu rostlin a ostatní usazeniny, včetně olejových substancí.
Postřikovače se mají pečlivě vyčistit po každém nasazení, obzvláště střídají-li se ochranné prostředky na různé kultury a prostředky různých chemických skupin nebo když se střídavě postřikuje herbicidy a fungicidy.


Čistič postřikovačů, který odstraňuje i tvrdošijné zbytky


Po postřikové sezóně je čas na úplnou kontrolu

POPIS

Mechanismus působení: JET CLEAR® obsahuje různé funkční skupin účinných látek, jejichž působení se doplňuje a vede k optimálním výsledkům čistění.

» Rozpouští a štěpí zbytky účinných látek
» Prostředek pro aktivní uvolnění usazenin
» Vázací prostředek inaktivuje zbytky a podporuje jejich odstranění

JET CLEAR® bezpečný pro uživatele

» brání pěnění
» rozpouští, neutralizuje a odstraňuje zbytky azolů, carfentrazonu a růstových látek
» optimální pro čistění postřikovačů při používání sulfonylmočovin
» byl testován na snášenlivost s rostlinami
Dávkování

Množství kapaliny 100L 250L 500L 1000L
Tvrdost vody JET CLEAR® množství
Rozsah 1+2 500ml 1,25L 2,50L 5,0L
Rozsah 3 750ml 1,875L 3,75L 7,5L
Rozsah 4 1000ml 2,50L 5,00L 10,0L

Prodejní balení:

  4 x 5L

MYKO-TOP logo

MYKO-TOP®

logo Druhy hub rodu Fusarium jsou jedním ze závažných houbových chorob v obilovinách. Výnos a ztráta kvality u plodin jsou výsledkem infekce. Zejména tvorba mykotoxinů je velký problém, protože tyto toxiny mají vliv na kvalitu potravin a jsou hodnoceny při použití v potravinářském průmyslu.
MYKO-TOP® je tedy důležité opatření, aby se zabránilo infekci Fusarium a tím ke snížení obsahu mykotoxinů.Popis   |    Použití    |    DávkováníAplikace na klasy pšenice ozimé před kvetením proti mykotoxinům

MYKO-TOP® – aktivátor fungicidů s ochranným povlakem proti následné infekci a UV záření. Šíření houby Fusarium je zabráněno.Optimální aplikace spolu s fungicidy proti listovým chorobám cukrové řepy.


POPIS

MYKO-TOP® je přípravek působící přilnavost a smáčivost s antidriftovou složkou a ochranou před vypařováním. Zabraňuje smývání fungicidní vrstvy deštěm a předčasnému rozkladu působením UV zářením. Usazování, rozdělování a pronikání filmu účinné látky jsou zesilovány a společně dávají větší stabilitu ošetřeného povlaku. Takže, žádné další šíření spór plísní probíhat nemůže.
Použití

MYKO-TOP® podporuje působení fungicidů proti listovým chorobám klasu u obilovin a proti listovým chorobám u brambor a cukrovky. MYKO-TOP® stabilizuje fungicidní ochranu, obzvláště proti tvůrcům mykotoxinů při ošetřování klasů obilovin. Působením MYKO-TOPu se fungicidní účinné látky rozdělí na listové ploše a na klasech rovnoměrně. Film účinné látky je chráněn před skapáváním.

Tip: doba pro postřik je rozhodující:
V obilovinách při potírání fusaria je rozhodující doba zásahu. Podle nejnovějších výzkumů to má být před kvetením. Nejúčinněji působí při této indikaci kombinace MYKO-TOPu spolu s fungicidy registroványmi proti fuzariózám. Po zaschnutí se vytvoří ochranná vrstva, která zabraňuje pronikání srážkové vody a tím brání další rozšiřování houbových spor.

U brambor se účinné fungicidní látky ( například proti Phytophtora infestans ) po přidání MYKO-TOPu rovnoměrně rozdělí na listech a stoncích. Latexový film rozdělí účinnou látku na povrchu listů a stonků a chrání ji před deštěm, přístupu k další infekci je zabráněno.

U cukrové řepy přidáním MYKO-TOPu k fungicidům proti listovým chorobám jako Ramularia beticola, která se kromě jiného šíří dešťovými cákanci, se povrch takto ošetřených listů stabilizuje a ochrání.

Tipy pro úspěšné použití fungicidů v obilí:
Aditivum zaručuje optimální rozdělení a ulpívání přípravků na ochranu rostlin na povrchu kulturních rostlin. Speciálně na stupňování účinnosti fungicidů při posledních aplikacích (ošetření klasů) proti tvůrcům mykotoxinům u obilovin, jakož i proti houbovým chorobám u brambor a nemocím listů u řepy.

Přednosti
  Úplné pokrytí povrchu listů
  Chrání fungicidní film před smýváním
  Chrání před předčasným rozkladem, vyvolaným UV zářením během doby působení účinné látky
  Nižší ukládání mykotoxinů do endospermu působením srážek

Mísitelnost
  MYKO-TOP® lze mísit se všemi běžnými přípravky na ochranu rostlin.
  Nemíchejte s formulovanými látkami, smáčedly, dalšími doplňkovými látkami jako je DAM 390, roztoky močoviny nebo oleji.

Aplikace a dávkování
  MYKO-TOP® lze mísit v nádrži se všemi povolenými fungicidy
Dávkování

200 ml na 200 l vody (0,1%)

Prodejní balení:

  4 x 5L


PH FIX® 5 logo

PH FIX® 5

logoUpravuje hodnotu pH - optimalizuje příjem účinných látek

  • Zastavuje rozklad prostředků na ochranu rostlin v postřikové vodě
  • Zlepšuje rozpustnost listových hnojiv
  • Zlepšuje smáčivost a příjem účinných látek listem

Popis   |    Použití    |    DávkováníŘepka krátce před květem - insekticidy reagují obzvláště citlivě na tvrdou postřikovou vodu


Barevný indikátor - jednoduché dávkování bez dodatečných pomocných prostředků

POPIS

Dva reakční cykly, které se v přírodě starají o bezproblémové odbourávání chemických účinných látek, začínají působit již při naplňování do tanku postřikovače:
1. alkalická hydrolýza
2. antagonismus solí

PH FIX® 5 je prvním aditivem, které obě reakce zastavuje tak dlouho, dokud účinná látka nepronikne do listů.

Inteligentní aditivum, které v sobě slučuje tři přípravky:

Kondicionér vody - jako okyselovací prostředek pro postřikovou jíchu neutralisuje tvrdost vody

Aditivum - jako smáčecí prostředek pro rozprostření do jednomolekulové vrstvy a pro penetraci

Indikátor - jak indikátor hodnoty pH pro správné dávkování

Další přednosti:

Kombinované směsi účinných látek jsou stabilizovány a mohou se bezproblémově aplikovat.

Lepší rozpustitelnost ve studené a tvrdé vodě.

Jednoduché zacházení při plnění - barevný indikátor ukazuje, kdy je nastaveno správné pH.
Slabě kyselý povrch listů a prostředek pro urychlení penetrace přiváději systemické přípravky snáze do listu.
Nastavená hodnota pH = 5 zůstává zachována i po přídavku listového hnojiva, roztok je potom pufrován.
Použití

  S PH FIX® 5 stačí nejnižší doporučené množství. Šetří kapsu a životní prostředí. (US patent 5278132)
Dávkování

Dle tvrdosti vody:
»  měkká voda 0-7° dH 40-50 ml na 100 L
»  tvrdá voda 15-21° dH 120-140 ml na 100 L

Prodejní balení:

  12 x 1 L
  3 x 4 L
  1 x 20 L
  1 x 1000 L


SCHAUMEXX® logo

SCHAUMEXX®

logo Zabraňuje tvorbě pěny při ochraně rostlin a při vyplachování nádob.


Popis   |    Použití    |    DávkováníBlokování pěnění v ochraně rostlin


Neutrální na aplikaci a působení prostředků na ochranu rostlin

POPIS

SCHAUMEXX® snášejí všechny mikroorganismy a může se proto používat i ve kvasech. Pro odpěnovací působení je nutné dobré rozptýlení odpěnovače na tyto mimořádně veliké plochy. V pokusech jsme předem rozptýlili 100 ml odpěňovače ve 2 litrech vody v přenosném postřikovači a potom stříkali.
Použití

  Na odpěnění stačí dávka 1 až 3 ml na každých 100 litrů postřikové kapaliny. Jedna láhev tedy stačí až na 20.000 litrů jíchy.

Při prvním plnění nádrže postřikovače přidávejte SCHAUMEXX® do vody. Potom zapněte míchadlo, přidejte přípravek na ochranu rostlin a doplňte. SCHAUMEXX® okamžitě odstraní i pěnu, která už dříve vznikla a nádrž postřikovače se může rychle a efektivně doplnit.

Prázdné nádoby

SCHAUMEXX® do vyprázdněných kanystrů ulehčuje podstatně vyplachování. Vyplachovací kapalinu nalejte do nádrže postřikovače.

Kejda

Použítí přípravku SCHAUMEXX® povrch. Kejdová pěna bude při plnění nádoby na kejdu zabrzděna.

Zařízení na výrobu bioplynu

Používání přípravku SCHAUMEXX® v zařízeních na výrobu bioplynu vykazuje velmi dobré odpěňovací působení v tomto organickém prostředí.
Dávkování

Individuální dávkování podle media a povrchu
»  1-3 ml/100 L

Prodejní balení:

  12 x 250ml


SULPRO® logo

SULPRO®

logoSULPRO® je vysoce účinným prostředkem zlepšujícím ulpívání a pronikání listových herbicidů při aplikaci po vzejití.


Popis   |    Použití    |    DávkováníNA herbicidy s SULPRO® silný i při extrémní voskové vrstvičce


Vliv ztráty odpařováním se zastaví během sucha

POPIS

SULPRO® je prostředek, zvyšující ulpívání a pronikání listových herbicidů
Co nejlepší působení aditivního přípravku způsobují dvě složky:
1. Aktivátor účinné složky vytváří na listu stejnoměrný postřikový film a umožňuje jeho optimální pronikání voskovou vrstvou
2. Ochrana proti zahušťování udržuje účinnou látku v roztoku a zabraňuje její příliš rychlé krystalizaci.

Výsledkem je aditivum s vysoce účinnými ulpívacími a penetračními vlastnostmi.
Použití

Problém: Počasí
Použití herbicidů po vyklíčení je ideální v raných stadiích plevelů při vlhkém počasí. Nízká vzdušná vlhkost a suché horké počasí vedou k vytváření tlusté a hutné voskové vrstvy na listech plevelů. To je silnou překážkou proti příjmu účinné látky. Také struktura listového povrchu problematických plevelů může silně snižovat působení herbicidů. Pozdější, dodatečná ošetření vysokou dávkou herbicidů nejsou vždy účinná, když plevely překročily stadium 4 listů.

Řešení: SULPRO® - proaktivní aditivum
SULPRO® zesiluje průraznost vašich herbicidních opatření. SULPRO® obsahuje vysoce účinný aktivátor působících látek, který se stará o rychlé vázání a zadržení v rostlině. Dvě povrchově aktivní složky vytvářejí rovnoměrný postřikový film na povrchu listové plochy a chrání postřik před vypařováním. Pronikání do listů se podstatně zlepšuje, Tak mohou NA-herbicidy rozvinout svoji plnou působivost, také při nízkých dávkách a nepříznivém počasí.

Praktické použití: Kde se SULPRO® používá
SULPRO je mimořádně vhodné pro aplikaci všech listových herbicidů. Zvyšuje rychlost působení a příjem účinné látky na bázi sulfonylmočovin. SULPRO® je mísítelné se všemi běžnými prostředky na ochranu rostlin.

Přednosti SULPRO
  Dřívější začátek působení herbicidu
  Rychlé zastavení konkurenčního působení plevelů
  Nejlepší vlastnosti postřikového roztoku i při použití nižších dávek účinné látky
  Rychlý příjem účinné látky listem při chladném počasí
  Lepší působení na větší plevele
  Větší spolehlivost u problémových plevelů
  Optimální mísitelnost a snášenlivost s kulturami

Přidání účinného herbicidního aditiva je vždy hospodárnější než opakovaná aplikace.
Dávkování

0,1 až 0,2 litru na hektar
Při suchých podmínkách zvolte vyšší koncentraci.

Prodejní balení:

  12 x 1 L


Antonín Pospíšil
Tel.: +420 736 101 978

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.agro-pospisil.cz

IČ: 25560824
DIČ: CZ25560824AGRO-Pospíšil ©

nahoru